Spor

VOLEYBOL

Öğrencilerimiz voleybolun tekniklerini öğrenirken yardımlaşma, paylaşma ve zamanı etkin kullanma duygularını pekiştirirler. Spor yaparak hem fiziksel olarak esneklik kazanırlar, hem de psikolojik olarak başarıyı elde etmeyi hedeflerler.

 

CİMNASTİK

Temel cimnastik etkinliğinde amaç öğrencinin özgüven ve rahat hareket edebilme duygusunu geliştirmektir. Öğrencinin; sosyalleşme, sorumluluk sahibi olma, dışa dönük olma, denge sorunlarının ve duruş bozukluklarının çözümü gibi cimnastiğin birçok yararları bulunmaktadır.

 

BASKETBOL

Öğrencilerimize sevdikleri ve istedikleri şeyler için çalışmaları, fedakârlık ve mücadele etmeleri gerektiği bilincini aşılayarak, onlara, kendilerine hangi meslek ve kariyeri seçerlerse seçsinler faydasını görecekleri çalışma alışkanlık ve disiplinini kazandırmak.

Spor yapabilecekleri, enerjilerini doğru yerlere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak duracakları, zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler haline gelmelerini sağlayacak ortam ve imkânları yaratmak.

Sporcuları; başta basketbolu seçen gençlere bu sporun temel tekniklerini ve bu sporda ilerlemek isteyenlere basketbolun inceliklerini öğretmek. Bu bağlamda özellikle basketbolun temel teknikleri olan;

- Top Sürme

- Pas

- Turnike

- Şut atma becerilerini öğretmek ve geliştirmek.

 

BOCCE

Kariyer Koleji olarak Ankara'da Bocce sporunu ders olarak gösteren ilk ve tek okul olmaktan gurur duyuyoruz.

Bocce'de amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Basit, eğlenceli ve herkes tarafından oynanabilir olması Bocce'yi diğer spor dallarından ayıran en büyük özelliktir.

 

FUTBOL

Futbol Kurslarının amacı öncelikle iyi insan, sonrasında iyi futbolcu yetiştirmektir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması temel hedefimizdir. Futbol Kursları yaş grubunun fizyolojik özelliklerini dikkate alarak hazırlanmış antrenman programları ile çocukların bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların oyun ihtiyaçlarının en üst düzeyde olduğu düşünülerek oyun formatında hazırlanmış antrenman programları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Spor ahlakını kazanmış, okuluyla özdeşleşmiş ve yetenekleri ile ön plana çıkmış olan çocuklarımız, yarışmacı gruplara alınarak var olan yeteneklerinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.

 

TEKVANDO

Fiziksel dayanıklılığı artırıcı hazırlık çalışmalarından sonra temel teknik uygulamaları dersin içeriğini oluşturuyor. Ders sonlarında yapılan mini müsabakalarla da öğrenilen tekniklerin pekiştirilmesi ile öğrenciler eğlenceli vakit geçirilmiş oluyor.

Böylece öğrencilerimiz tekvando sayesinde fiziksel olarak kendilerini geliştirdikleri gibi sosyal ve ruhsal açıdan da kendilerine hayat boyu yardımcı olacak değer yargıları edinmiş olurlar.

Amacımız; öğrencilerimizin güven duygusunun gelişmesi, kendisinden zayıf insanlara karşı alçak gönüllü ve hoşgörülü olmaları, saygılı ve disiplinli birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Zaten tekvandonun da amacı budur. DO: terbiye, nezaket, saygı ve disiplin demektir.

 

JUDO

Ju, yumuşaklık, esneklik, kibarlık, nezaket; Do, yol, prensip, düşünce anlamlarını taşır. Judo, bu iki küçük kelimecikten meydana gelmiş olup, esas karşılığı yumuşaklık yolu’dur. Ju’nun içindeki teknik ve fizik eğitimi vardır. Binlerce kez tekrarlanan teknikler refleks hale gelmedikçe kolay uygulanamaz. Kaba kuvvete yer yoktur.

Do, işin tamamen felsefesidir. Ruh eğitimini içerir. Judo ustaları (SENSEI)öğrencilerine, eğitim süreci içinde doğruluk, nezaket, sabır, sevgi ve saygı kavramlarını öğretir. Zekayı geliştirici eğitim verir, ahlak hislerini kamçılar. Böylece kendine güven, nefse hakimiyet ve konsantre olabilme (düşüncenin tek bir noktada toplanması) duyguları geliştirir. Judo’da beden ve ruh gelişimi beraberce ele alınır.

Teknik çalışmalarda başlıca prensip; “rakibe mukavemet etmeme” ve “kuvvete karşı koymama” dır. Bu arada kaldıraç, merkezkaç gibi az kuvvetle çok iş yapma esaslarına dayanan fizik kurallardan ve en önemlisi denge bozma işleminden yararlanılır.

 

MASA TENİSİ

Masa tenisi keyifli ve teorik yönü kuvvetli bir spor dalıdır. Mücadele ve dikkat gerektiren masa tenisi; çocukların sporla ilgili becerilerini arttırırken keyif alabilecekleri bir spor dalıdır.

Kursun Amacı

Masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek,

Oyun kuralları ve temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulamak,

Öğrencilerimizin kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci ve motorik gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak,

Okul takımlarına sporcu yetiştirmek.

 

YÜZME

Yüzme dersinin amacı öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda sağlıklı bir birey olarak gelişimlerini sağlamaktır.

· Güvenlik ve sağlık durumunda herhangi bir problem yoksa yüzme dersine başlanır.

· Okul yüzme dersinde ilk düşünülen durum öğrencinin yoğun ders trafiğinden sonra negatif enerjisini suyla bütünleştirmek ve eğlenmesini sağlamaktır.

· Yüzme dersleri aşamalı olarak uygulanmaktadır

1. Aşama: Öğrencinin suya alışması ve su korkusunu yenmesini sağlamaktır. Bu aşama göreceli olarak öğrenciye göre değişmektedir.

2. Aşama: Yüzmedeki temel teknikler uygulanır(Ayak vuruşu vs.)

3.Aşama: Değişik materyallerle öğrencinin kendi başına suda hareketini sağlamak,

4.Aşama: Stile dönük kol çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

5.Aşama: Stile dönük nefes çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

6.Aşama: Nefes, kol, ayak koordinasyonunu sağlamak,

7.Aşama: Sudaki akış çizgisini sağlamak ve dengesini stile göre düzenlemek,

8.Aşama:  Yarışmacı öğrenciler belirlendikten sonra onların antrene olmasını sağlamak,

Bu aşamalar öğrenci portfolyosuna göre aylar alabilmektedir.

 

ÇOCUK OYUNLARI

Oyun, çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan,  eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen,  bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen,  bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan,  merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinliktir.

Oyun, çocukların gelişiminde önemle yer alan bir etkinliktir. Çocuk, kendi kendine veya arkadaşları ile her alanda oyun oynamanın ve sosyalleşmenin bir yolunu bulur. Oynadığı oyunlarla sorumluluk alır, toplumsal kuralları öğrenir. Düşünce, duygu ve ilişkiler açısından oyun yoluyla kontrol kazanır.

Bu yüzden çocuk oyunları kulübümüzde çocuklarımızın gelişimine her yönden katkı sağlayacak oyunlar oynatılmaya ve öğretilmeye çalışılmaktadır. Dersler hava koşulları el verdiği sürece okulumuzun bahçesinde yapılmakta, diğer zamanlarda ise kış bahçesi kullanılmaktadır. Körebe, mendil kapmaca, kartal, nesi var, saklambaç, istop, eski minder, yattı kalktı, bezirgânbaşı derslerimizde oynadığımız oyunlardan birkaçıdır.