Özel Kariyer Fen Lisesi - Batıkent

Sosyal Kültürel Projeler

Okullar sadece akademik anlamda eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler değildir. Okul aynı zamanda öğrencilerinin fiziksel, ruhsal ahlaki ve sosyal olarak güvende oldukları bir mekândır. Ancak bu suretle çocukların kişisel, sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimi bir bütün olarak sağlanabilir.

Okul güvenliği çocuğun ya da diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla evinden ayrılması anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadar tüm aşamaları içerir. Bu aşamaların tamamında yüksek düzeyli bir duyarlık ve işbirliği gerekmektedir. Bu tür bir yaklaşım olmaması halinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Bazen okullar şiddet, kötü alışkanlıklar, marka bağımlılığı, olumsuz arkadaşlıklar çete, uyuşturucu gibi konularla anılabilmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın akademik eğitimleri kadar güvenli bir ortamda olup olmadıkları da önem taşımaktadır. Kariyer Koleji, sağlık ve güvenlik riskleri konusunda farkındalık oluşturmak, tehlike-kaza-krizlere karşı veli, öğrenci ve personeli bilgilendirmek suretiyle güvenli okul kültürünü öne çıkarmaktadır.

Güvenli bir okul için sorunlar ortaya çıktıktan sonra önlem almak değil, daha sorunlar doğmadan uygun bir atmosfer oluşturmak önemlidir. Bunun için temel koşullardan biri oluşturulan değerler alt yapısıdır. Kariyer Koleji öğrencilerinin kendilerine, ailelerine ve toplumlarına yabancılaşmamaları için bireysel, milli ve evrensel değerleri tüm etkinliklerinin içine yansıtmaktadır.

Kariyer Koleji, dışardan profesyonel güvenlik hizmeti almaktadır. Okulumuzun güvenlik hizmetleri AVRASYA GÜVENLİK firması tarafından sağlanmaktadır.