Özel Kariyer Fen Lisesi - Batıkent

Vizyon & Misyon

Vizyon

Yaşam boyu öğrenme felsefesini  kendisine rehber edinmiş eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, yaşamın içinde söz sahibi, yüksek standartlı bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

Misyon

Varlık nedenimiz: Büyük Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve

kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesinin, vatanının,

milletinin, bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında;

insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere saygılı,

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne

karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş …

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli,gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli, bilimsel, analitik ve eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.