Course

İlkokul Beden Eğitimi Salonu

Bedenin, sağlıklı gelişme ve büyümesini sağlamak, sağlığın bozulmasını önlemek için çocukluk ve ergenlik çağındaki en önemli aktiviteler spor yapmaktır. Sporun iyi bir kişilik geliştirmeye ve ruh sağlığına olumlu katkısı vardır.

            

Beden eğitimi dersinde oynanan oyunlarda öğrenciler, ekip halinde çalışmayı, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımayı, iş birliği yapmayı ve zamanla yardımlaşmayı, başkalarına ve oyun düzenine saygı duymayı, hareketli ve aktif olmayı, davranışlarını ve heyecanını kontrol edebilmeyi öğretir. Spor başarıyı arttıran en önemli husustur ve kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur. Ayrıca beden eğitimi dersi öğrencilerin, dolaşım ve solunum sistemlerinin dayanıklılığını, kas - sinir sisteminin eş güdüm içinde çalışmasını, kasların kuvvetini ve esnekliğini geliştirmedir. Bunun yanı sıra beden eğitimi dersi günlük aktiviteler sırasında beden hareketleri, dinlenme ve eğlenme arasında uygun dengeler sağlanmasına yardım eder.