Atıklarımız Değerleniyor "eTWINING Projesi"

eTWINING PROJESİ “ATIKLARIM DEĞERLENİYOR”

eTwinning, iletiıim kurmak, iıbirliıi yapmak, projeler geliıtirmek, paylaımak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öırenme topluluıunu hissetmek ve bu topluluıun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalııan öıretmenlere yönelik bir platform sunmaktadır.

Kariyer Koleji ortaokulu olarak ülkemizdeki 51 okulun katılımıyla eTwinning “Atıklarım Deıerleniyor” ulusal projesine dâhiliz. Proje ortak çerçeve programı kapsamında ilerlemektedir. Geri dönüıümün önemi, geri dönüıtürülebilir atıklar konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

“Atıklarım Değerleniyor” eTwinning Projesi Ortak Çerçeve Programı

AY

KONU

EYLÜL

PROJE ORTAKLARININ BELıRLENMESı.

EKıM

Proje öırencilerinin belirlenmesi.

Proje ile ilgili afiı tasarımı ve bu afiılerin okullara asılması.

Atık kâııt kutularının oluıturulması ve öırencilerin ulaıabileceıi yerlere koyulması.

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

KASIM

Geri dönüıümün faydalarının öırencilere anlatılması.

Geri dönüıüm ile ilgili pano hazırlanması

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

ARALIK

“Atıklarım Deıer’leniyor” konulu resim ve karikatür yarııması düzenlenmesi.

Yapılan etkinlikte ortaya çıkan eserlerin panolarda sergilenmesi.

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

OCAK

“Atıklarım Deıerleniyor” konulu tiıört tasarlama (ıiir ve kompozisyon) yarııması düzenlenmesi.

Yapılan etkinlikte ortaya çıkan eserlerin panolarda sergilenmesi.

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

ıUBAT

“Atıklarım Deıerleniyor” konulu afiı ve slogan yarııması düzenlenmesi.

Yapılan etkinlikte ortaya çıkan eserlerin panolarda sergilenmesi.

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

MART

“Atıklarım Deıer’leniyor” konulu fotoıraf  yarııması düzenlenmesi.

Yapılan etkinlikte ortaya çıkan eserlerin panolarda sergilenmesi.

Yapılan çalıımaların haberleıtirilmesi.

NıSAN

Atık malzemelerden üç boyutlu tasarımlar yapılması.

 

MAYIS

Biriktirilen kâııtların geri dönüıüm firmalarına teslimi.

Atıklardan tasarlanan materyallerin okullarda sergilenmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje ile atık kaııt, plastik, cam gibi malzemeler okullarda toplanarak geri dönüıüm merkezlerine ulaıtırılır. Bu süreçte belediyelerden ve STK'lardan yardım alınmaktadır. Proje sonunda bilinçli bir nesil yetiıtirilmiı olması hedeflenmektedir. Ayrıca atık maddelerin geri dönüıümü ile ülke ekonomisine de katkı saılanmıı olacak.

“Geri Dönüşümün Faydaları Konulu Pano Çalışmaları”

      

 

“Geri Dönüıüm Kutularının Okula Yerleıtirilmesi”

            

 

“Geri Dönüıüm Kutularında Biriken Atıkların Belediyeye Teslim Edilmesi”

 

“Sınıflar Arası Plastik Kapak Toplama Yarııması”

 

“Atıklarım Deıerleniyor Konulu Karikatür Çalııması”

            

 

“Atıklarım Deıerleniyor Konulu Slogan Çalııması”

           

PLASTıK KAPAKLAR OMURıLıK FELÇLıLERı DERNEııNE ULAıTIRILDI 

            

 

Geri Dönüıümün Önemi” konulu tiıört çalııması yapıldı.

 

 

Geri dönüıtürülebilir atıklardan üç boyutlu tasarımlar yapıldı.

 

Kariyer Koleji Ankara ve Batıkentin En Başarılı ve En İyi Okulu