İngilizce Dil Eğitimi

Günümüz koşulları modern bir insanın en az bir yabancı dil bilmesini gerekli kılmaktadır. Gelişen teknoloji, kolaylaşan ulaşım imkânları, farklı ülke insanlarının çok daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişime geçmesine olanak sağlamıştır.

Yabancı dil öğrenme kısaca, bir dili kullanmak için gerekli becerileri kazanma süreci olarak tanımlanabilir. Dil öğreniminde kazanılması ya da edinilmesi gereken temel beceriler dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerileridir.

Yabancı dil öğrenimini anadil öğrenimiyle karşılaştırırsak; anadilini öğrenen kişinin bu becerileri doğal olarak edindiğini, yabancı dil öğrenen kişinin ise bu becerileri sınıf ortamında edindiğini görürüz. Bu nedenle tartışmasız uluslararası iletişim dili (Lingua Franca) olan İngilizceyi öğretmek başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Kariyer Koleji ailesi olarak öğrencilerimize daha sonraki eğitim hayatlarında da temel oluşturacak yabancı dil eğitim olanağı sunmak ve de öğrencilerimizin yabancı dili kullanma konusunda uygun ve etkili öğrenme olanakları sağlamayı amaçlıyoruz.

Okulumuzda İngilizce öğretmenleri eğitim kadromuzun en kalabalık grubunu oluşturmaktadır. Buna ilave olarak anadili İngilizce olan (Native Speaker) öğretmenlerimiz İngilizce eğitiminin en önemli tamamlayıcılarındandır. Böylelikle öğrencilerimiz yabancı dile doğrudan maruz kalmakla beraber bu dili öğrenmeye ve kullanmaya ihtiyaç hissetmektedirler.

1-ORAL EXAM (SÖZLÜ SINAV)

 Yıl içerisinde 2 kez yaptığımız ‘’oral exam’’  sözlü sınav ‘’Native Speaker’’ yabancı öğretmenlerin derslerinde yaptığı etkinliklerin değerlendirilmesidir. Sınav sonucu sene sonunda değerlendirilerek sertifika verilmektedir.

2. LIBRARY ACTIVITY (KÜTÜPHANE ETKİNLİĞİ)

İngilizce kitap okumak öğrencilerin sadece okuma becerilerini geliştirmez, aynı zamanda dinleme, yazma, konuşma gibi becerileri de geliştirir. Hikâye okuyan öğrenciler, birçok gramer kurallarını tüme varım yoluyla keşfeder. Bu şekilde gramer derslerini daha rahat anlar.

3-ENGLISH DRAMA CLUB

Kulübümüzde; yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, İngilizceyi sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanmaktadır.

Hedefimiz; öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonunun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır.

 

Kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getiriyoruz, öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmeleri sağlıyoruz, kelime bilgisi çalışmaları yapıyoruz ve yazma becerisi kazandırıyoruz.

İngilizce Drama Kulübümüzde kullanıldığımız rol yapma, rol değiştirme, doğaçlama, pantomim, hikâye canlandırma, dans etme ve kukla teknikleri ile yabancı dil öğreniminin en keyifli süreçlerini hep birlikte yaşıyoruz.