Rehberlik Servisi

Hedefimiz;

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmak, ayrıca öğrencinin, kendini tanıması, başarılı, özgüveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve duyarlı bireyler olabilmelerine yardımcı ve yönlendirici olmaktır.

Hizmet alanlarımız;

Öğrencilerimiz için;

 • Okula yeni başlayan öğrencilere ve uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencilerimizi her yönüyle tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Ortak sınavlar hakkında (TEOG / YGS-LYS) öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve ortaöğretim kurumlarının tanıtılması; meslek, bölüm, okul, üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi; sunum ve seminer uygulamalarının yapılması.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.
 • Değerler Eğitimi ile ilgili çalışmaların uygulanması.

Uyguladığımız Test ve Envanterler;

 • Otobiyografi çalışması
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Envanteri
 • Aile Envanteri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Arkadaşlık Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Güçlü Yönlerimizi Bulma Envanteri

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine oldukça önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili bireysel ve sınıf bazında görüşmeler yapılması.
 • Ortak sınavlar hakkında (TEOG / YGS-LYS) velilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçte çocukları için neler yapmaları gerektiği konusunda yönlendirilmesi.
 • Uyguladığımız test ve envanterler hakkında velilerimize bilgi verilmesi.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.
 • “Ayrılık Anksiyetesi/Okul Fobisi”,
 • “Anne-Baba Tutumları/Aile İçi İletişim”,
 • “Çocuklarda Davranış Bozuklukları”,
 • “Sınav Öncesi ve Sonrası Çocuklarımıza Nasıl Davranmalıyız?”,
 • “Çocukların Gelişim Dönemleri/DEHB-Öğrenme Güçlüğü”,
 • “Ergenlik Dönemi’’
 • Çocukların Gelişim Dönemleri”,
 • “TEOG ve YGS- LYS Tanıtımı” vb. konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.