Course

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri, hem çok etkili bir eğitim aracı, hem de çok önemli bir eğitim alanıdır. Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Müzik sadece yetenekli olanlar için değil, her birey için gereklidir. Erken yaşta müzik eğitiminin çocukların bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişimleri üzerinde de olumlu etkileri vardır. Genel olarak denilebilir ki, müzik eğitimi yoluyla çocuğun müziksel becerilerinin yanı sıra müzik dışı becerileri de geliştirilebilmektedir. Bu bireysel katkının yanında toplumu birleştirici ve geliştirici bir moral değeri olan müziğin, eğitiminin önemi tartışılmazdır. Müzik kulübünde yaptığımız ritmik çalışmalar, temel müzik bilgileri ve çalgılarla ilgili genel bilgi aktarımı, çocukların kendilerini müzikle ifade edebilecekleri çalışmalar da çocukların hem psikolojik olarak rahatlamasına hem de bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır.