Course

RESİM KULÜBÜ

Günümüz sanat etkinlikleri, teknoloji ve iletişimdeki baş döndürücü ilerlemeleri kullanarak zaman içinde başlangıç noktasına göre daha kompleks bir yapıda gelişmekte ve ilerlemektedir. Okulumuzun sanat derslerinde; insanın çevresindeki kültür-sanat ortamının sunduğu fırsatlardan üst düzeyde yararlanması, deneyim kazanması ve sağlam temellere dayalı sanat bilgileri edinmesi amaçlanmıştır. Bu gerekçeyle resim sanatını eleştirel bir gözle incelemek, bir anlamda eseri estetik anlamda okumak, alana ait teknik bilgilere sahip olmak, uygulama alanlarını bilen ve uygulayan yaratıcı bireyler olabilmek, kültür varlıklarına sahip çıkabilmek, sanatın doğasını ve değerini anlamak, sanatın öğrenimi ile gerçekleştirilebilir. Kariyer Koleji Resim Kulübü öğrencileri, ifade gücü gelişmiş, hayal dünyasını yansıtabilen, çevresini ve doğayı gözlemleyerek uygulamaya dönüştürebilen, geleneksel sanatları tanıyan, bu sanatların korunması ve bunu gelecek kuşaklara taşıma bilincini kavramış; soyutlama düşüncesi gelişmiş ve pekişmiş bireyler olarak yetişmektedirler.