Course

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Zeka (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmakta. Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “zeka oyunları” dır. Akıl Oyunları‟nın 2004 yılından bu yana Türkiye „de anaokullarında, ilk, orta ve lise okullarında, fuarlar ve çeşitli ortamlarda tanıttığı “zekâ oyunları” zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot „u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir. Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler Akıl yürütme • Problem çözme• İletişim • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma • Eleştirel düşünme• Yaratıcı düşünme • Araştırma • Karar verme • Bilgi teknolojilerini kullanma • Girişimcilik • Akıl Yürütme Becerisi Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zeka oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zeka oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zeka oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır. Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır: - Mantığa dayalı fikirler üretme - Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme - Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma