Course

TİYATRO KULÜBÜ

Kulüplerimizle öğrencilerimizin ders dışı aktivitelerde bulunup sosyalleşmeleri amaçlanmıştır. Tiyatro kulübünün temel amacı öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını arttırmaktır. Tiyatro kulübü, öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar. Öğrencilerimiz, gösterimi yapılacak oyunu iyi bir şekilde sahnelemeleri için dayanışma içinde ve planlı olarak çalışacaklardır. Sahne bilgisi eğitimi verildikten sonra belirlediğimiz tiyatro metni ile okuma ve sahneleme çalışmaları yapılacaktır. Buna bağlı olarak sen sonunda başarılı bir oyun sergilemeyi amaçlıyoruz.